Snow in Snow

• Snow

20.5.09

♦ Vô thường.
Người -

lại đến một cách vô ý thức, vô định hình, vô định lượng...

quạnh quẽ
lấy đi mọi sức mạnh tự tại

............... sự vỡ òa của một con đập nước trước sự đè nén quá lâu.
.
.
.

"Hạnh phúc là vô thường, nghĩa là nó ở mãi với ta. Những gì cuộc đời mang lại cho ta đều là vô thường..."

Điều mong muốn lớn lao cho nội tại đó là tìm thấy sự im lặng trong tư tưởng!


.
.
.
[Na]
20.05.09
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét